ฝึกบอดี้การ์ด

ฝึกบอดี้การ์ด เข้าใจบทบาทและหน่าที่ ทักษะการเป็นบอดี้การ์ดมืออาชีพ แนะนำ หลักสูตรฝึกอบรม Bodyguard มืออาชีพ เตรียมความพร้อม สำหรับงานสายนี้