บริการคนขับรถ มีหน้าที่อะไรบ้าง?

บริการคนขับรถ มีหน้าที่อะไรบ้าง? คุณสมบัติที่ดีของคนขับรถ 

บริการคนขับรถ มีหน้าที่อะไรบ้าง? ทำความเข้าใจบริการพนักงานขับรถ Customer Service สิ่งสำคัญที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกท่าน ได้รับความไว้วางจากใจ ความมั่นใจถึงบริการที่ปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าเลือกกลับมาใช้บริการซ้ำอีก ได้รับความพึงพอใจอย่างมากที่สุด เรียนรู้ข้อห้ามที่พนักงานให้บริการขับรถ ไม่ควรทำกับลูกค้า

โดยรวมสำหรับหน้าที่หลัก ๆ ของพนักงานขับรถ หรือบริการคนขับรถ คือ การรับ- ส่ง ลูกค้า หรือบุคคลต่าง ๆ สำหรับการเป็นพนักงานขับรถ ที่สามารถเข้าทำงานร่วมกับบริษัท Vipdriver-bodyguard เรียกว่า ลูกจ้าง เป็นบริการคนขับรถรับส่งนักท่องเที่ยว ลูกค้า หรือเป็นพนักงานขับรถอิสระ รับจ้างทั่วไปผ่านบริษัทต่าง ๆ ที่สามารถทำงานได้อย่างเคร่งครัด

บริการคนขับรถ คืออะไร มีหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างไร ? 

สำหรับ บริการคนขับรถ คือ การให้บริการลูกค้า โดยมุ่งเน้นความสะดวกสบายให้กับลูกค้าเป็นหลัก บริการขับรถรับ-ส่ง ในสถานที่ที่ทางลูกค้าต้องการ หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ และสร้างความประทับให้กับลูกค้าได้มากที่สุด 

ทำความเข้าใจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ บริการคนขับรถ เพื่อความสะดวกสบายในการเลือกใช้บริการรับ-ส่ง ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ส่วนบุคคล บริการคนขับรถสาธารณะ โดยจะมีหน้าที่ ความรับผิดชอบหลัก ๆ รวมไว้ ดังนี้ 

 • บริการรับ – ส่งบุคคล กลุ่มลูกค้า ไปยังสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามความต้องการ
 • พนักงานขับรถ ควรมีหน้าที่ช่วยเหลือ ขนของสัมภาระของลูกค้าขึ้น – ลง ยานพาหนะ
 • เลือกเส้นทางการเดินทาง ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถใช้เครื่องมือ อย่างเช่น GPS ในการตรวจสอบสภาพการจราจร ได้อย่างเชี่ยวชาญ
 • มีหน้าที่หลัก ๆ ในการตรวจสอบยานพาหนะ รถบริการที่ใช้ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมกับการรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
 • ตรวจสอบรถบริการยานพาหนะ นำไปตรวจเช็คสภาพตามรอบที่กำหนด
 • พนักงานบริการขับรถ ขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย และเคารพกฏจราจรอย่างเคร่งครัด 
 • หากมีอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด หรือเกิดอะไรขึ้นระหว่างเส้นทาง ต้องรายงานให้ผู้ดูแลทราบ 
 • พนักงานบริการขับรถ ควรมีความรู้ เกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางอย่างดี มีความรู้เรื่องกฏจราจร รวมถึงเคร่งครัดในมารยาทของการใช้ถนนที่ดี 
 • พนักงานให้บริการขับรถ ควรสามารถขับขี่รถได้หลายประเภท ถยนต์ทั่วไป รถตู้ มีสติและใจเย็นอยู่เสมอ ตลอดเวลาที่ขับรถ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย

สิ่งสำคัญที่พนักงานบริการขับรถ ไม่ปฎิบัติต่อลูกค้า

 • ไม่โต้เถียง หรือพูดจาไม่สุภาพต่อลูกค้า มีอัธยาศัยดี พร้อมต้อนรับลูกค้าอยู่เสมอ
 • ไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบปฏิบัติของบริษัท และทำตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 • ต้องมีความระมัดระวังในการบริการ มีความอดทนและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
 • ไม่พกพาอาวุธที่อาจก่อให้เกิดอันตราย และทำให้ลูกค้าหวาดกลัว ไม่ไว้วางใจ
 • ไม่ทิ้งขยะ ขวดน้ำ หรือซองบุหรี่ ลงบนพื้นรถ เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรค
 • ห้ามมีสิ่งเสพติดทุกชนิดไว้ในครอบครองอย่างเด็ดขาด สิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติตาม

อยากเป็นพนักงานขับรถ ต้องทำอย่างไรบ้าง ? 

สำหรับบริการคนขับรถ การเป็นพนักงานขับรถ คุณสมบัติหลักๆ ของการมาทำงานเป็นคนขับรถ ควรมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป และผ่านการสอบขอใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล หากเป็นบริการขับประเภท 2 ก็ต้องมีใบอนุญาตในส่วนของประเภทนั้น ๆ ด้วย รวมไปถึงคุณสมบัติโดยรวมของบริการคนขับรถ ดังนี้ 

 1. พนักงานขับรถ ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป สอบและมีใบอนุญาตขับขี่ ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล
 2. มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทาง รวมถึงสถานที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดี เพื่อบริการลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 
 3. บางบริษัทอาจมีการจำกัดวุฒิการศึกษาของพนักงาน จบการศึกษาชั้นมัธยมเป็นอย่างน้อยที่สุด 
 4. หากเป็นบริการอิสระ เช่น พนักงานแท็กซี่ บริการ Grab Taxi ต้องสอบและมีใบขับขี่ประเภท ท. 2
 5. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบการขับรถ การจราจร และมีมารยาทในการใช้ถนน
 6. ไม่มีประวัติการเสพสารเสพติด หรือไม่ควรมีประวัติเกี่ยวข้องการเมาแล้วขับดื่มสุรา จนเกิตเหตุ

สรุป 

สำหรับ บริการคนขับรถ มีหน้าที่อะไรบ้าง? เราได้รวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการคนขับรถ คุณสมบัติของพนักงานที่ให้บริการขับรถให้กับลูกค้า เพื่อความปลอดภัยมากที่สุด หน้าที่ ความรับผิดชอบของการรับส่งลูกค้า ที่พร้อมสร้างความประทับใจได้อย่างดีที่สุด และเลือกจะกลับมาใช้บริการในครั้งถัดไป  

More
articles