การ์ดรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่อะไรบ้าง?

การ์ดรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่อะไรบ้าง? เจาะลึกคุณสมบัติที่ดี

การ์ดรักษาความปลอดภัย หรือที่มักเรียกกันสั้นๆ ว่า “การ์ด” มีหน้าที่หลักในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคล สถานที่ หรือทรัพย์สิน โดยขอบเขตของหน้าที่นั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของการ์ด สถานที่ทำงาน และลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย VIP Security Driver รวบรวมหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ๆ พร้อมแนะนำคุณสมบัติที่ดี หากต้องการเลือกใช้บริการ อยากเป็นบอดี้การ์ด ต้องทำอย่างไร ? เรียนรู้ได้เลย

รู้หน้าที่หลักของการ์ดรักษาความปลอดภัย ฉบับเจาะลึกกับ VSD

VSD หรือ VIP Security Driver บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างเข้มข้น มุ่งมั่นที่จะมอบบริการรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า การ์ด VSD ทุกคนผ่านการคัดเลือก ฝึกอบรม และประเมินผลอย่างเข้มงวด มีความซื่อสัตย์ ทุ่มเทและพร้อมที่จะปกป้องลูกค้าจากอันตราย โดยมีหน้าที่หลักดังนี้

1.บริการควบคุมการเข้าออก

การควบคุมการเข้าออก การ์ดจะทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประจำตัว บัตรผ่าน หรือสิ่งของที่ใช้ในการเข้าออกพื้นที่ ควบคุมจำนวนผู้เข้าออก และป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เป็นอันตรายเข้ามาในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น การ์ดที่ประตูทางเข้าห้างสรรพสินค้า ตรวจสอบกระเป๋าเป้สะพายหลังของลูกค้าก่อนเข้าห้าง หรือการ์ดที่ประตูทางเข้างานคอนเสิร์ต ตรวจสอบบัตรเข้างานของผู้เข้าร่วมงาน

2.บริการตรวจตรา

การตรวจตรา การ์ดผู้คุม จะเดินตรวจเวรภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สังเกตความผิดปกติ สิ่งผิดปกติ หรือบุคคลที่น่าสงสัย ตัวอย่างเช่น การ์ดที่เดินตรวจรอบๆ โรงงาน สังเกตความผิดปกติของเครื่องจักร หรือการ์ดที่เดินตรวจตามทางเดินห้างสรรพสินค้า สังเกตพฤติกรรมของลูกค้า

3.การป้องกันเหตุร้าย

ป้องกันเหตุร้าย การ์ดมีหน้าที่ป้องกันเหตุร้าย เหตุโจมตี หรือเหตุอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคล สถานที่ หรือทรัพย์สิน โดยการ์ดจะต้องผ่านการฝึกอบรมทักษะการต่อสู้ การใช้อาวุธปืน และเทคนิคการป้องกันตัว ตัวอย่างเช่น การ์ดที่ธนาคาร ป้องกันการปล้นธนาคาร หรือการ์ดที่งานอีเวนต์ ป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท

4.ควบคุมสถานการณ์

งานบอดี้การ์ด ในการควบคุมสถานการณ์ ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เหตุทะเลาะวิวาท เหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุภัยพิบัติ การ์ดมีหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ให้สงบ ป้องกันความสูญเสีย และอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การ์ดที่ควบคุมสถานการณ์เหตุทะเลาะวิวาทในผับ หรือการ์ดที่อพยพคนออกจากอาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

5.การ์ดดูแลบริการให้ความช่วยเหลือ

การ์ดดูแล Bodyguard ให้ความช่วยเหลือ การ์ดสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือผู้ที่ประสบเหตุฉุกเฉินได้ ตัวอย่างเช่น การ์ดที่ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ที่ลื่นล้มในห้างสรรพสินค้า หรือการ์ดที่ช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน

6.การรายงานเหตุการณ์

รายงานเหตุการณ์ ชุดบอดี้การ์ด ที่มีหน้าที่รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับหัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันที ตัวอย่างเช่น การ์ดที่รายงานเหตุโจมตีธนาคารให้กับตำรวจ หรือการ์ดที่รายงานเหตุเพลิงไหม้ให้กับหน่วยดับเพลิง พร้อมบริกาดี ๆ จ้างบอดี้การ์ดส่วนตัว ที่นี่ ครบครัน

หน้าที่สำหรับการ์ดรักษาความปลอดภัย ในรูปแบบอื่น ๆ

  1. การ์ดติดตามบุคคลสำคัญ คอยดูแลความปลอดภัยและป้องกันอันตราย เช่น การ์ดที่ติดตามนักการเมือง
  2. การ์ด VIP ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญระดับสูง เช่น การ์ดที่ดูแลความปลอดภัยให้ประธานาธิบดี
  3. การ์ดการเงิน ความปลอดภัยในการขนส่งเงินหรือทรัพย์สินมีค่า เช่น การ์ดที่ขนส่งเงินจากธนาคารไปยังตู้ ATM
  4. การ์ดอีเวนต์ ดูแลรักษาความปลอดภัยในงานกิจกรรมต่างๆ เช่น การ์ดที่ดูแลความปลอดภัยในงานคอนเสิร์ต

คุณสมบัติของการ์ดรักษาความปลอดภัย VIP Security Driver

  • สุขภาพแข็งแรง สมรรถภาพทางกายดี
  • มีไหวพริบเฉียบแหลม ตัดสินใจได้รวดเร็ว
  • มีความซื่อสัตย์ สุขุม รอบคอบ
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
  • มีความรู้ด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการ์ดรักษาความปลอดภัย

สำหรับการรับหน้าที่เป็นการ์ดรักษาความปลอดภัย VIP Security Driver ที่จะต้องมีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของบุคคล สถานที่ และทรัพย์สิน หน้าที่ของพวกเขาครอบคลุมทั้งการป้องกัน ควบคุมสถานการณ์ ให้ความช่วยเหลือ และรายงานเหตุการณ์ได้ตลอดเวลา

สรุป

การเป็นการ์ดรักษาความปลอดภัยนั้น ต้องอาศัยความรับผิดชอบสูง มีความอดทน อดกลั้น และเสียสละ ทักษะการสังเกตที่ดี ทักษะการป้องกันตัว และความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ SSA สำหรับบริการการ์ดรักษาความปลอดภัย เปรียบเสมือนผู้พิทักษ์ความปลอดภัย ด่านแรกในการปกป้องบุคคล สถานที่ หรือทรัพย์สิน หน้าที่หลักของพวกเขาจึงต้องครอบคลุมและสามารถดูแลความปลอดภัยให้ลูกค้าได้อย่างมั่นใจที่สุด

More
articles